Gå til hovedindhold

Tilsyn

For at sikre kvaliteten med det enkelte dagtilbud skal der være tilsyn hvert andet år.

  • Læs op

I 2015 havde vi for første gang dialog baseret tilsyn som et nyt tilsynskoncept i daginstitutionerne i Ikast-Brande Kommune.

Det dialog baserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde.

Formålet med tilsynet

  • En kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis.
  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis.
  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på.

Det dialogbaserede tilsyn består af:

  • Besøg/observation i institutionen.
  • Spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed.
  • Tilsynsmøde.
  • Tilsynsrapport til den enkelte daginstitution.

Daginstitutionens pædagogiske materialer og data (Hjernen & Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger, den pædagogiske læreplan og institutionens hjemmeside), vil ligeledes danne baggrund for dialogen i tilsynet.

En dialog af ovennævnte giver mulighed for vidensdeling og sparring mellem personale, bestyrelse og daginstitutionsafdelingen.

Tilsynsrapport 2019

Tilsynet i 2021 er et anderledes tilsyn.

Da det nye tilsynskoncept til dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune ikke er færdigudviklet, består tilsynene i 2021 af et tilsynsmøde mellem Dagtilbudschef Merete Villsen, ledelsen, TR og AMR i dagtilbuddet. Mødet er fastlagt ud fra en fast dagsorden. Merete Villsen laver efter mødet tilsynsrapporten ud fra dialogen på tilsynsmødet.

Tilsynsrapport juni 2021