Gå til hovedindhold

Børnehaven

Præsentation af børnehaveafdelingen i Børnehuset Villavej

Børnehaven er normeret til 62 børnehavebørn i alderen 3 - 6 år.

Børnene er fordelt på 3 stuer - Gulerødderne og Sommerfuglene, der har børn i alderen 3-5 år samt Kaninerne, der er de ældste børn i alderen ca. 5-6 år.

Børnehaven har gennemsnitsnormering, hvilket vil sige, at børnetallet varierer i løbet af året.

Børnehaven

Tilbud om børnehaveplads sker automatisk den 1. i måneden efter barnet er blevet 3 år. Barnet skal være skrevet på venteliste til den børnehave, I ønsker barnet skal i.

Børn, der går i Børnehusets vuggestue, har førsteret til vores børnehavepladser i forhold til andre børn. Her sker overflytningen automatisk, hvis barnet står på vores venteliste som 1. prioritet. Hvis barnet skal fortsætte i børnehave her, er det vuggestuen og børnehaven, der sammen med forældrene planlægger overflytningen og en god overgang til børnehaven for barnet i god tid inden børnehavestart.

Børnehaven kontakter Jer inden start, hvor I inviteres til en "Goddagsnak". "Goddagsnakken" er sammen med personalet på den stue, hvor Jeres barn skal være. Denne snak vil indeholde en kort præsentation af børnehaven, stuens personale og børn. Derudover vil vi meget gerne høre om Jeres barns behov, så vi sammen kan planlægge en god start og en god dagligdag for Jeres barn.

Det kan være overvældende både for barnet og Jer at starte i børnehave. Barnet møder mange nye børn og voksne i ukendte omgivelser.

Vi planlægger starten i børnehave sammen med Jer ud fra, hvad Jeres muligheder er samt hvad Jeres barns behov er. Det kan evt. være nogle få timer i børnehave de første dage og derefter nogle dage, der ikke bliver for lange for barnet. På den måde vænner barnet sig til børnehave og den nye dagligdag.

Personalet vil tage hensyn til Jeres barns vaner og væremåde så meget som muligt.

Har I tid og lyst, er I velkommen til at kigge ind - også før opstart.

Dagen i Børnehaven

Kl. 6.30 Børnehaven åbnes. Vi mødes hos Sommerfuglene.

Kl. 7.15 Stuerne går hver til sit og spiser morgenmad. Der er morgenmad til kl. 8, som Børnehuset giver. Derefter begynder dagens aktiviteter, som kan ses på stuens opslagstavle og infotavlen.

Kl. 9.15 Børnene tilbydes brød/frugt.

Kl. 10.30 Oprydning, samling og borddækning – foregår forskelligt på stuerne.

Samlingsstunden kan f.eks. indeholde: børnene fortæller, sang, smålege eller oplæsning.

Kl. 11.00 Spises madpakker.

Alle går på legepladsen.

Mulighed for middagssøvn fra kl.12.00 undtagen fredag, hvor der ikke tilbydes middagssøvn.

Kl. 14.00 Spises eftermiddagsmad/frugt.

Kl. 16.30 Inden børnene samles med en voksen på fællesstuen, tilbydes de frugt, brød eller resten af deres madpakke

Kl. 17.00 Børnehuset lukker. Fredag kl. 15.30

Kaninerne

Kaninerne er de ældste børnehavebørn, hvor alle kommende skolebørn samles det sidste år før skolestart.

Som udgangspunkt modtager Kaninerne alle kommende skolebørn.
I tvivlsspørgsmål tages beslutningen altid i dialog med forældrene.

Da antallet af kommende skolebørn svinger fra år til år, har vi valgt, at vi kan fylde gruppen op i løbet af året ud fra en individuel vurdering af, hvilke børn der vil have størst gavn af, at blive Kanin før tid.

Vi tilbyder børnehavebørnene middagssøvn fra kl. 12. Dog ikke om fredagen.

Vi har prioriteret, at kunne tilbyde middagssøvn mandag-torsdag og "spare" den væk om fredagen. Fredag er en "kort" dag samt op til en weekend, hvor det måske ikke gør så meget, at man hviler lidt sidst på eftermiddagen. Giver det problemer, finder vi en løsning.

Børnene puttes på deres stue, hvor hvert barn, der skal sove har sin egen madras, dyne og pude.

Der sidder en voksen ved børnene efter behov, indtil alle sover - dog senest til kl. 12.30. De børn, der ikke er faldet i søvn, tages med op og kommer med ud på legepladsen.

Det aftales med forældrene, hvor længe det enkelte barn må sove.  

Børnehavebørnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Morgenmaden består af havregryn eller rugfras. Vi kommer ikke sukker på.

Klokken 9.15 tilbydes børnene gulerødder/frugt/brød.

Børnehavebørnene har madpakker med hjemmefra, som spises ca. kl. 11.

Stuerne har maddag ca. en gang om måneden, hvor børnene er med til at lave mad. Denne dag er madpakkefri.

Når børnene er kommet ind fra legepladsen kl. 14, spiser de eftermiddagsmad/frugt.

Børnene har eftermiddagsmad/frugt med hjemmefra hver dag.

De børnehavebørn, der er i børnehaven kl. 16.30, tilbydes brød, skorper, knækbrød, frugt eller resten af deres madpakke.

Se i øvrigt Børnehusets kostpolitik.

Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune har besluttet, at alle børn i 3-års alderen skal sprogvurderes.

Det er en pædagog fra barnets stue, der laver sprogvurderingen i samarbejde med forældrene.

Alle børn, der har brug for en særlig og mere fokuseret indsats, sprogvurderes igen i 5 års alderen.

Se mere under Hjernen&Hjertet.