Gå til hovedindhold

Hjernen og Hjertet

I Ikast-Brande Kommunes dagpleje og dagtilbud arbejdes med et pædagogisk udviklings- og dialogredskab, som hedder Hjernen&Hjertet.

Formålet med Hjernen&Hjertet er at skabe endnu bedre kvalitet for jeres barn, samt sikre det er de rigtige pædagogiske tiltag, vi laver i forhold til børnene.
Navnet symboliserer, at selvom ideen med at måle og veje kvalitet udspringer af logisk og rationel hjerneaktivitet, så er hele formålet med øvelsen at styrke den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn.

Modul 1: Børnemodulet (forældreinddragelse)

Understøttelse af forældresamtaler gennem kortlægning og dokumentation af børnenes udvikling, samt et særligt fokus på børnenes kompetencer. Kortlægningen kan trækkes som børneprofilrapporter, der løbende opsamler historik fra barnets udvikling fra start i vuggestue/dagpleje til og med overgangen til skole. Barnet vurderes i alt 3 gange i løbet af sin dagpleje/institutionstid. I den forbindelse bliver I som forældre bedt om at deltage. Dette sker via et link til et spørgeskema, som fremsendes til jer fra dagplejen/daginstitutionen.

 

Modul 2: Sprogvurderingsredskab (forældreinddragelse)

Sprogvurdering via sprogvurderingsredskab. Sprogvurderingen retter sig mod børn på ca. 3,2 år, 5 år og børn, som er startet i børnehaveklassen. Sprogvurderingen i børnehaveklassen er skolen ansvarlig for. 

Jeres rolle som forældre i forbindelse med brug af Hjernen&Hjertet:

For at sikre de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, er I som forældre særdeles vigtige personer i denne indsats. Vi vil gerne bede jer være med til at bidrage til de oplysninger, systemet kan generere i forhold til jeres barn. Dette materiale vil også understøtte den dialog, der efterfølgende skal være i forhold til jeres barns ressourcer og kompetencer.

Vuggestuerne

Alle børn vil, når de fylder to år blive vurderet med udgangspunkt i modul 1, Børnemodulet. Denne vurdering foretages både af forældre og pædagog i vuggestuen. Der indkaldes derefter til en fælles samtale. Oplysningerne bruges både i samarbejdet med forældrene og i forbindelse med overgangen til børnehave.

Børnehaverne

I børnehaverne vil det være alle børn, som starter i børnehave og har alderen 3 år til 3,4 år, som vil bliver sprogvurderet med sprogvurderingsmodulet. Her involveres I som forældre. Børnene vil også blive vurderet i vores børnemodul (Modul 1), her ses på barnets kompetencer og ressourcer. Også her involveres I som forældre.

Overgang til skole

Børnemodulet vil også blive brugt i samarbejde med jer i forbindelse med overgangen til skolen. Det betyder som udgangspunkt, at alle fremtidige skolebørn vil være beskrevet med ressourcer og kompetencer i forbindelse med deres skolestart. Dette materiale danner igen grundlag for den samtale I, som forældre bliver tilbudt, inden barnet starter i skolen.