Gå til hovedindhold

Børnehusets pædagogiske læreplan

I vores pædagogiske læreplan beskriver vi, hvordan vi arbejder med pædagogisk kvalitet i Børnehuset Villavej.

De overordnede formål som relaterer til dagtilbudsområdet er beskrevet i Dagtilbudsloven.

Børnehusets værdigrundlag er sammen med Potentiale Profilen fundamentet for vores pædagogik.

Børnehusets pædagogiske læreplan er et vigtigt arbejdsredskab til os selv, således at vi i dagligdagen bliver endnu mere bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør - og hvad vi gerne vil give børnene med herfra.

Vores mål er at være et højkvalitets dagtilbud, hvor samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale giver barnet de bedste vilkår for at udvikle sig i forhold til læring, trivsel, udvikling og dannelse.
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Pædagogisk læreplan 2020, Børnehuset Villavej

 

Evaluering af arbejdet med læreplanen 2018-2020

Evaluering af arbejdet med læreplanen 2020-2022