; ; Forældresamarbejde og bestyrelse
Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde og bestyrelse

Forældresamarbejde og bestyrelse

Målsætning for forældresamarbejdet

Vi ønsker et ligeværdigt forældresamarbejde, der bygger på dialog, som basis for gensidig forståelse for at skabe sammenhæng i dagligdagen for børnene.

Forældrene skal i den daglige kontakt mødes med åbenhed gennem loyale og troværdige medarbejdere, som også synliggør deres faglige viden.

Denne dialog sker på en sådan måde, at forældrene ved, at de er de vigtigste personer i deres børns liv. 

Personalet er bevidste om, at forældrene sætter deres børn i centrum og kræver meget information om deres dagligdag, når de ikke selv kan være sammen med dem.

Det er vigtigt, at forældrene får den information, de har brug for, men lige så vigtigt, at begge parter holder sig for øje, at Børnehuset er barnets sted.

Forældresamtaler

Vi tilbyder forældre en snak, inden barnet starter i Børnehuset Villavej.

 

I vuggestuen tilbydes en samtale, når barnet er ca. 2 år og i forbindelse med, at der laves Hjernen&Hjertet.

 

Når barnet skal rykke over i Børnehaveafdelingen tilbydes forældre en lille "goddagsnak".

 

Derefter tilbydes en samtale i børnehaven, når barnet er ca. 3 år og og i forbindelse med, at der laves Hjernen&Hjertet og Sprogvurdering. Her snakkes om, hvordan barnet fungerer og trives.

 

Endelig tilbyder vi en "førskolesamtale" i efteråret, før barnet skal starte i skole.

 

Kom endelig til os, hvis i har behov for en ekstra snak ud over den daglige "garderobesnak" - så finder vi tid og ro til det.


Hjernen og Hjertet

Forventninger

I Børnehuset ønsker vi et ligeværdigt forældresamarbejde. Dermed mener vi, at samarbejdet skal bygge på dialog med gensidig forståelse for hinandens situation og arbejdsvilkår. Gennem dialogen ønsker vi at skabe sammenhæng i børnenes dagligdag her og derhjemme. I den daglige kontakt kan forældrene forvente at blive mødt med åbenhed gennem loyale og troværdige medarbejdere, som synliggør deres faglige viden.

Personalet er bevidst om, at forældrene er de vigtigste personer i deres børns liv, at forældre sætter deres eget barn i centrum og har krav på information om barnets oplevelser i Børnehuset. Det er vigtigt, at forældrene får den information, de har brug for omkring deres barn. Men det er også vigtigt, at både forældre og personale husker, at Børnehuset er barnets sted, og dagligdagen skal fungere for samtlige børn.   

Hvis I har spørgsmål, eller der opstår situationer i dagligdagen, som I ønsker uddybet, så er I altid meget velkomne til at henvende jer til personalet på stuen. Der er mange hensyn, der skal tages i betragtning, når så mange børn og familier er knyttet til en institution, men vi vil med åbenhed og positiv tænkning gøre vort bedste. Det er urealistisk at tro, at vi kan gøre alle tilfredse hele tiden, så hvis der opstår uoverensstemmelser, eller I har ønsker, som ikke bliver indfriet, er det vigtigt at gå til stuens personale og/eller lederen. Kun når vi kender Jeres oplevelser, kan vi tage dem med i vores overvejelser og give et kvalificeret svar på, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør.

Husk, at der findes både positive og negative tilbagemeldinger, og vi lytter gerne til Jeres tanker om Børnehuset. Vi har nogle forventninger til Jer som forældre, og I kan forvente noget af os. Derfor har vi lavet følgende gensidige forventninger.

Hvad kan I, som forældre forvente af os?

 • At alle børn oplever at være en del af et fællesskab i trygge rammer.
 • At der gives mulighed for udvikling, læring og trivsel for alle børn gennem udfordringer, som passer til alder og udvikling.
 • At der sættes fokus på den enkeltes potentialer og mulighed for deltagelse - for at behandle alle ens, skal vi behandle forskelligt.
 • At vi er professionelle og vores faglighed bevidst.
 • At vi er imødekommende og åbne for dialog.
 • At vi er omsorgsfulde og engagerede.
 • At vi har respekt for barn og familie, vi støtter op om og accepterer Jeres beslutninger.
 • Vi tager Jer alvorligt med Jeres bekymringer og undren, at I har vores fortrolighed/tavshedspligt.

Hvad forventer vi af Jer som forældre? 

 • At I er bevidste om forældrerollen og tager hånd om alt det praktiske omkring barnet.
 • At I er interesseret i barnets dagligdag i Børnehuset samt i at give og modtage relevant information.
 • At I kan se jeres barn som del af en gruppe og et fællesskab.
 • At I går åbent og ærligt ind i dialogen med os, kommer til os med Jeres bekymring eller undren samt er samarbejdsvillige omkring barnet.
 • At I respekterer os som fagligt kompetent personale.
 • At I har en positiv og loyal indstilling til Børnehuset, vores pædagogik og politikker samt omtaler os positivt overfor børn og andre voksne.

Tilfredshed eller pengene retur - kan vi ikke love. Det er urealistisk at tro, at man kan gøre alle tilfredse.

Det gør heller ikke noget, hvis bare vi bliver gjort opmærksom på, når der er uoverensstemmelser eller ønsker, der ikke er blevet indfriet.

Der er mange hensyn, der skal tages i betragtning, når så mange forskellige familiers ønsker skal imødekommes, og det er ikke alt, der kan lade sig gøre.

Kun hvis vi kender til utilfredsheden eller ønskerne, kan vi tage dem med i vores overvejelser og give et ordentligt svar på, hvorfor tingene måske hænger sammen, som de gør.

Direkte kontakt med åbenhed og positiv tænkning er den bedste vej fremad.

Gå altid først til stuens personale eller den, det vedrører.

Hvis der er generel utilfredshed med Børnehuset, så snak med lederen.

Husk, der findes både positive og negative tilbagemeldinger.

Retningslinjer om forældrebestyrelser i Dagtilbud findes i Dagtilbudsloven.

Derudover er der i Ikast-Brande Kommune vedtaget en styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, 5 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte samt lederen.

Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for 2 år og halvdelen skiftes hvert år. Derudover vælges 2 forældresuppleanter og 1 medarbejder suppleant alle for 1 år.

Der er valg i september måned. 

Med den bestående fordeling af børn i Børnehuset, 35 børn i vuggestue afdelingen og gennemsnitlig 62 børn i børnehave afdelingen, tilstræbes det at fordele valget af forældrerepræsentanter med 2 fra vuggestueafdelingen og 3 fra børnehaveafdelingen. Er dette ikke muligt tilstræbes det, at der er minimum én forældrerepræsentant fra hver afdeling.

Ved valget til forældrebestyrelsen kan der afgives én stemme pr. forældre.

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte medlemmer, 2 forældresuppleanter, 2 medarbejdervalgte samt lederen.

Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for 2 år og halvdelen skiftes hvert år. Derudover vælges 2 forældresuppleanter og 1 medarbejder suppleant alle for 1 år.

Der er valg i oktober måned. 

Ved valget til forældrebestyrelsen kan der afgives én stemme pr. forældre.

Børnehusets forældrebestyrelse kan kontaktes på email: bornehusetvillavejbestyrelse@gmail.com