Gå til hovedindhold

Hverdagen

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen

13. apr. 2021
Vuggestuen krybber

Det fremgår af vores pædagogiske læreplan, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Vi er bevidste om at inddele børnene i mindre grupper i hverdagens aktiviteter og rutiner. Den voksne er mere nærværende i forhold til det enkelte barn i den lille gruppe. Den lille gruppe skaber mere ro og tryghed for det enkelte barn.

Læs mere i vores pædagogiske læreplan under fanen Pædagogik.