; ; Børnehusets værdigrundlag
Gå til hovedindhold

Børnehusets værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag er sammen med Potentiale Profilen fundamentet for vores pædagogik.

Personalet er bevidste om den udvikling, der sker i samfundet og samtidig den indflydelse, det har på børnenes hverdag hos os.

Vi er en stor del af børnenes hverdag. Derfor er det for os en styrke, at vi har et sæt fælles værdier, som danner baggrund for vores pædagogik.

Vi ser det også som en styrke, at personalegruppen har forskellige personligheder, og således er med til at være forskellige rollemodeller for børnene.

Det er vores mål at ruste børnene til fremtiden og være medvirkende til, at de får en positiv tilgang til verden, kan se mulighederne og vælge til og fra.

Vi vil rumme børnenes forskellige personligheder og individualitet. Samtidig styrke fællesskabet i gruppen og derved også barnets ansvarlighed overfor sig selv og andre. Vi vil støtte barnets alsidige udvikling ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns intentioner og oplevelser og dermed støtte dets selvværd og selvtillid. Ligeledes vil vi give barnet mulighed for udfoldelse af fantasien.

Vi vil imødegå barnets behov med usynlig og synlig omsorg. Samtidig bestræber vi os på at give børnene en hverdag, hvor der er mulighed for udfordringer og udfoldelse både psykisk og fysisk, ude og inde.

Her i Børnehuset vil vi gerne tilbyde alle børn og voksne en god dag med mulighed for udvikling og læring gennem FÆLLESSKAB og UDFORDRING.

FÆLLESSKAB ser vi værdierne:

  • ansvarlighed bygget på bl.a. loyalitet, engagement og frihed.
  • omsorg bygget på bl.a. empati og nærvær.
  • tryghed bygget på bl.a. tillid og troværdighed.
  • kultur der bygger på bl.a. traditioner, humor, plads til forskellighed og anerkendelse.

 I UDFORDRING ser vi værdierne:

  • faglighed der bl.a. bygges på kompetencer, kvalifikationer og forskellighed som en styrke.
  • samarbejde bygget på bl.a. kommunikation og respekt.
  • personlig udvikling og læring bygget på bl.a. motivation, inspiration og engagement.
  • hver dag bygget på bl.a. at se muligheder, oplevelser og handling.