Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsyn

For at sikre kvaliteten med det enkelte dagtilbud skal der være tilsyn hvert andet år. I 2015 havde vi for første gang dialogbaseret tilsyn som et nyt tilsynskonsept i daginstitutionerne i Ikast-Brande Kommune.

Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde.

Formålet med tilsynet

• en kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis

• et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis

• en dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på

 

Det dialogbaserede tilsyn består af:

• Besøg/observation i institutionen

• Spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed

• Tilsynsmøde

• Tilsynsrapport til den enkelte daginstitution

Daginstitutionens pædagogiske materialer og data (Hjernen & Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger, den pædagogiske læreplan og institutionens hjemmeside), vil ligeledes danne baggrund for dialogen i tilsynet.

En dialog af ovennævnte giver mulighed for vidensdeling og sparring mellem personale, bestyrelse og daginstitutionsafdelingen. 

 

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport 2019

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk