Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogisk læreplan

Børnehusets pædagogiske læreplan er et vigtigt arbejdsredskab til os selv, således at vi i dagligdagen bliver endnu mere bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør - og hvad vi gerne vil give børnene med herfra.

NYT NYT NYT

Folketinget vedtog  i maj 2018 en ændring af dagtilbudsloven, som betyder en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, hvor det er forudsat, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden, hvorefter den nye lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske læreplan skal være implementeret i alle dagtilbud senest to år efter lovens ikrafttræden.

Derfor er vi i gang med kompetenceudvikling og øvebaner i forhold til den Nye styrkede pædagogiske læreplan, som skal være implementeret og skriftlig gjort juni 2020.

 

Børnehusets nuværende pædagogiske læreplan

Vores pædagogiske læreplan bliver aldrig helt færdig, den vil hele tiden være i bevægelse og ændre sig.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudsloven § 8.

Børnehusets pædagogiske læreplan omfatter alle børn i Børnehuset. Små og store, stærke og svage. Alle børn tilbydes det samme men med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udvikling.

Vores måde at skabe rammerne for børnene i dagligdagen præges naturligt af den forskellighed der er i personalegruppen.

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen
• 0-2 år
• fra 3 år til barnets skolestart.

Den skal beskrive, hvordan dagtilbuddet giver børnene rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring i forhold til seks temaer:

  • Barnets alsidige personlighedsudvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Den pædagogiske læreplan skal desuden beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, samt hvordan læreplanen evalueres.

 

Pædagogisk læreplan for Vuggestuen i Børnehuset Villavej

Pædagogisk læreplan for Børnehaven i Børnehuset Villavej

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk