Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gennemsnitsnormering

Det er politisk besluttet, at alle børnehaver i Ikast-Brande Kommune skal have gennemsnitsnormering.

Det vil sige, at børnetallet svinger hen over året. Vi vil have et lavere børnetal end vi er normeret og har timer til, når vi sender de ældste børn videre til SFO og skole 1. august. Børnetallet stiger så hen over året, efterhånden som børnene på ventelisten fylder 2,9 år. Sidst på året og i foråret vil børnetallet så være større end normeringen og de timer vi har tildelt.

Det er kun hos Gulerødderne og Sommerfuglene, at normeringen svinger i løbet af året idet Kaninerne ikke skal have 2,9 årige ind i gruppen.

Gennemsnitsnormering:børn på rør

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk