Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forventninger

I Børnehuset ønsker vi et ligeværdigt forældresamarbejde. Dermed mener vi, at samarbejdet skal bygge på dialog med gensidig forståelse for hinandens situation og arbejdsvilkår. Gennem dialogen ønsker vi at skabe sammenhæng i børnenes dagligdag her og derhjemme. I den daglige kontakt kan forældrene forvente at blive mødt med åbenhed gennem loyale og troværdige medarbejdere, som synliggør deres faglige viden.

Personalet er bevidst om, at forældrene er de vigtigste personer i deres børns liv, at forældre sætter deres eget barn i centrum og har krav på information om barnets oplevelser i Børnehuset. Det er vigtigt, at forældrene får den information, de har brug for omkring deres barn. Men det er også vigtigt, at både forældre og personale husker, at Børnehuset er barnets sted, og dagligdagen skal fungere for samtlige børn.   

Hvis I har spørgsmål, eller der opstår situationer i dagligdagen, som I ønsker uddybet, så er I altid meget velkomne til at henvende jer til personalet på stuen. Der er mange hensyn, der skal tages i betragtning, når så mange børn og familier er knyttet til en institution, men vi vil med åbenhed og positiv tænkning gøre vort bedste. Det er urealistisk at tro, at vi kan gøre alle tilfredse hele tiden, så hvis der opstår uoverensstemmelser, eller I har ønsker, som ikke bliver indfriet, er det vigtigt at gå til stuens personale og/eller lederen. Kun når vi kender Jeres oplevelser, kan vi tage dem med i vores overvejelser og give et kvalificeret svar på, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør.

Husk, at der findes både positive og negative tilbagemeldinger, og vi lytter gerne til Jeres tanker om Børnehuset. Vi har nogle forventninger til Jer som forældre, og I kan forvente noget af os. Derfor har vi lavet følgende gensidige forventninger.

Hvad kan I, som forældre forvente af os?

 • At alle børn oplever at være en del af et fællesskab i trygge rammer.
 • At der gives mulighed for udvikling, læring og trivsel for alle børn gennem udfordringer, som passer til alder og udvikling.
 • At der sættes fokus på den enkeltes potentialer og mulighed for deltagelse - for at behandle alle ens, skal vi behandle forskelligt.
 • At vi er professionelle og vores faglighed bevidst.
 • At vi er imødekommende og åbne for dialog.
 • At vi er omsorgsfulde og engagerede.
 • At vi har respekt for barn og familie, vi støtter op om og accepterer Jeres beslutninger.
 • Vi tager Jer alvorligt med Jeres bekymringer og undren, at I har vores fortrolighed/tavshedspligt.

Hvad forventer vi af Jer som forældre? 

 • At I er bevidste om forældrerollen og tager hånd om alt det praktiske omkring barnet.
 • At I er interesseret i barnets dagligdag i Børnehuset samt i at give og modtage relevant information.
 • At I kan se jeres barn som del af en gruppe og et fællesskab.
 • At I går åbent og ærligt ind i dialogen med os, kommer til os med Jeres bekymring eller undren samt er samarbejdsvillige omkring barnet.
 • At I respekterer os som fagligt kompetent personale.
 • At I har en positiv og loyal indstilling til Børnehuset, vores pædagogik og politikker samt omtaler os positivt overfor børn og andre voksne.

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk