Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valg og bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, 5 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte samt lederen.

Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne vælges for 2 år og halvdelen skiftes hvert år. Derudover vælges 2 forældresuppleanter og 1 medarbejdersuppleant alle for 1 år.

Der er valg i september måned. 

Med den bestående fordeling af børn i Børnehuset, 35 børn i vuggestue afdelingen og gennemsnitlig 62 børn i børnehave afdelingen, tilstræbes det at fordele valget af forældrerepræsentanter med 2 fra vuggestueafdelingen og 3 fra børnehaveafdelingen. Er dette ikke muligt tilstræbes det, at der er minimum én forældrerepræsentant fra hver afdeling.

Ved valget til forældrebestyrelsen kan der afgives én stemme pr. forældre.

På første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Valget foretages af og blandt forældrerepræsentanterne. Referentjobbet går på skift blandt forældrerepræsentanterne med mindre én ønsker at påtage sig opgaven.

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk