Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kompetencer og opgaver

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Ikast-brande §11

Forældrebestyrelsen i daginstitutionerne fastsætter principper for institutionernes arbejde, herunder pædagogiske principper og principper for samarbejdet mellem personale og forældre. Et princip kan i denne forbindelse defineres som en ramme, der giver mulighed for forskellige handlinger. Følgende eksempler giver en illustration af, hvilke områder forældrebestyrelsen skal udarbejde principper for:

  • Principper for de pædagogiske aktiviteter i institutionen.
  • Principper for samarbejde mellem institutionen og samtlige forældre.
  • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed.
  • Samarbejde med andre.
  • Normer for forplejning, inventar og rengøring.
  • Forældrenes egen medvirken i institutionens dagligdag.
  • Personalets sammensætning.

Endvidere fastsættes principper for anvendelsen af budgetrammen for hver enkelt institution, indenfor de af kommunen fastsatte mål og rammer.

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk