Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehusets bestyrelsesmedlemmer

Børnehusets bestyrelsesmedlemmer

Formand

Britt Clement Andersen

 

 

 

 

                                                 

Magne, Gulerødderne

 

Næstformand

Birgitte S. Bilkerdük

 

 

 

 

Bertha, Troldeungerne

Øvrige medlemmer

Daniel Feldbak

 

 

 

 

Vibe, Gulerødderne 


 Malene Jensen

 

 


 Alberte, Gulerødderne

 

Anne Sofie Lykke Pedersen

 

 

 

 Julie Spillopperne

Suppleanter

Anne-Louise Lundvig

 

 

 

 

Emilie, Troldeungerne 

Louise Jensen 

 

Valdemar, Troldeungerne 

 

Medarbejderrepræsentanter

Grethe, Krudtuglerne

  Hanne, Sommerfuglene

 

 

 

Leder

Susanne Bay

 

 

 

 

 

Bestyrelsens mail:      BestyrelseVillavej@gmail.com

Der er lavet en email, som forældre kan skrive til bestyrelsen på. Mailen læses af Formand og Næstformand, som informerer resten af bestyrelsen om indkomne mails på bestyrelsesmøderne.

Ønske om at fremstå som anonym kan imødekommes på den måde, at det fremgår af mailen og det således kun er Formand og Næstformand, der har kendskab til afsenderen

Mailen kan også findes på bestyrelsens opslagstavler i Børnehuset.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk