Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældresamarbejde

Målsætning for forældresamarbejdet

Vi ønsker et ligeværdigt forældresamarbejde, der bygger på dialog, som basis for gensidig forståelse for at skabe sammenhæng i dagligdagen for børnene.

Forældrene skal i den daglige kontakt mødes med åbenhed gennem loyale og troværdige medarbejdere, som også synliggør deres faglige viden.

Denne dialog sker på en sådan måde, at forældrene ved, at de er de vigtigste personer i deres børns liv. 

Personalet er bevidste om, at forældrene sætter deres børn i centrum og kræver meget information om deres dagligdag, når de ikke selv kan være sammen med dem.

Det er vigtigt, at forældrene får den information, de har brug for, men lige så vigtigt, at begge parter holder sig for øje, at Børnehuset er barnets sted.

Forældresamarbejde

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk