Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Normering

Børnehuset er normeret til 97 børn i alderen 0 – 6 år fordelt med 35 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 6 stuer - 3 i vuggestuen og 3 i børnehaven.

Vuggestuebørnene i alderen 0 - 2,9 år er fordelt med 12 børn på 2 af stuerne og 11 på den sidste stue.

Børnehavebørnene i alderen 2,9 - 6 år er fordelt på  1 stue med ca. 22 børn i alderen 5-6 år og 2 stuer med børn i alderen 2,9 - 5 år, hvor børnetallet varierer fra 15 til 24 på grund af gennemsnitsnormering.

Vores "egne" vuggestuebørn er selvskrevet til en børnehaveplads hos os, med mindre man ønsker en anden børnehave.

Overflytningen af børn fra vuggestuen til børnehaven sker automatisk den 1. i den måned barnet bliver 2,9 år og altid i samarbejde med forældrene og stuens personale.

Vi har valgt at lave en "førskolegruppe" - Kaninerne, hvor alle kommende skolebørn samles det sidste år før skolestart. Antallet af kommende skolebørn sætter normen for antallet i børnehavegrupperne.
Som udgangspunkt modtager Kaninerne alle kommende skolebørn.

Da antallet af kommende skolebørn svinger fra år til år, har vi valgt at gruppen hvert år består af 22 børn. Dette betyder at de år, hvor der er færre end 22 kommende skolebørn, fylder vi gruppen op til de 22. Det vil sige at Kaninerne består af de 22 ældste børn.

I tvivlsspørgsmål tages beslutningen altid i dialog med forældrene. 

Gennemsnitsnormering 

Det er politisk besluttet, at alle børnehaver i Ikast-Brande Kommune skal have gennemsnitsnormering. Det vil sige, at børnetallet svinger hen over året. Vi vil have et lavere børnetal end vi er normeret og har timer til, når vi sender de ældste børn videre til SFO i foråret. Børnetallet stiger så hen over året, efterhånden som børnene på ventelisten fylder 2,9 år. Sidst på året og i det tidlige forår vil børnetallet så være større end normeringen og de timer vi har tildelt. 

Det er kun hos Gulerødderne og Sommerfuglene, at normeringen svinger i løbet af året idet Kaninerne ikke skal have 2,9 årige ind i gruppen.

 Normering:Børn i cirkel

Vikar

Af de normerede timer har vi afsat ca. 10 timer pr. uge til husets vikar.
Vikartimerne skal dække ferie, feriefridage, sygdom, omsorgsdage, kursus, møder og andet fravær.

Vikartimerne kan langt fra give fuld dækning ved fravær, derfor skal oplæggene fra stuerne kræve mindst mulig forbrug af vikar. Dette prøves så vidt muligt at tilgodeses. Vi prioriterer ingen vikar ved afspadsering, så det planlægges, så vidt det er muligt på dage med flere frameldninger af børn.

Afspadsering optjenes, når personalet skal være på arbejde ud over deres normale arbejdstid og ved møder udenfor åbningstiden.

 

 

 

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk