Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Håndhygiejne

God håndhygiejne er meget vigtig for at nedsætte risikoen for smitte.

Forældre og personale har stor betydning som rollemodeller, når det drejer sig om at lære børn at vaske hænder. Ved god håndhygiejne forstås håndvask med vand og sæbe.

Børnene skal vaske hænder

 • før spisning
 • før bagning eller madlavning
 • efter toiletbesøg
 • efter behov

De voksne skal vaske hænder

 • før spisning
 • før bagning eller madlavning
 • efter toiletbesøg
 • efter at have hjulpet børn med toiletbesøg eller bleskift
 • efter sortering af urent vasketøj
 • efter behov

Der er opslag ved alle håndvaske med vejledning i vask af hænder.

Håndsæbe

Vi benytter fortrinsvis

flydende sæbe i engangsbeholder

Håndklæder mv.

Vi benytter

 • engangshåndklæder
 • engangsvaskeklude
 • engangspapirunderlag ved bleskift

Engangshandsker

Da bakterier fra bl.a. afføring ikke kan vaskes af hænderne med vand og sæbe, bruges der handsker ved bleskift, hvor barnet har haft afføring. Vi benytter pudderfri engangshandsker.

Engangshandsker anbefales ved

 • hjælp til toiletbesøg, hvor barnet har haft afføring
 • rensning og berøring af sår
 • rengøring efter opkast
 • rengøring af potter

Anvendelse af engangshandsker skal altid efterfølges af håndvask.

Hånddesinfektion

Til hånddesinfektion af synligt rene hænder bruges 70 % sprit med glycerol.

Hånddesinfektion bruges ved

 • kontakt med evt. bakterier, hvor hænderne er tørre og en håndvask ikke er påkrævet f.eks. næsepudsning, hjælp ved påklædning, tørre bleskift.
 • udflugter, hvor der ikke er mulighed for håndvask med vand og sæbe. Hænderne gøres rene med medbragte våde vaskeklude inden hånddesinfektion.

Der er ophængt albuebetjente hånddesinfektionsbeholdere på alle badeværelser og køkkener. Der er flytbare beholdere til at tage med på legepladsen og lommebeholdere til at tage med på udflugter.

Håndcreme

Det anbefales at bruge håndcreme for at undgå revner og sprækker i huden, hvor der kan sætte sig bakterier.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk