Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedspolitik

Formålet med Børnehusets sundhedspolitik er at give personalet et fælles arbejdsredskab, som kan fremme hygiejnen, holde hinanden fast i at have en god hygiejne og dermed forebygge smitsomme sygdomme og øget sygefravær blandt børn og personale.

Smitte

Smittespredning

Risikoen for spredning af sygdomme øges, når der er mange mennesker samlet. Det er derfor vigtigt altid at holde en god hygiejne for at nedsætte risikoen for smittespredning.

For langt de fleste sygdomme gælder det, at en person smitter, allerede inden sygdommen bryder ud.                                                                

 

Smittekilder

I langt de fleste tilfælde spredes sygdomme fra menneske til menneske.

Når et barn eller en voksen er syg og smitter, må de ikke møde i institutionen.

Barnet er raskt, når det kan lege med andre børn uden, at det kræver særlig pasning og omsorg og ikke smitter.

 

Håndhygiejne

God håndhygiejne er meget vigtig for at nedsætte risikoen for smitte.

Forældre og personale har stor betydning som rollemodeller, når det drejer sig om at lære børn at vaske hænder. Ved god håndhygiejne forstås håndvask med vand og sæbe.

Børnene skal vaske hænder

 • før spisning
 • før bagning eller madlavning
 • efter toiletbesøg.
 • efter behov

De voksne skal vaske hænder

 • før spisning
 • før bagning eller madlavning
 • efter toiletbesøg
 • efter at have hjulpet børn med toiletbesøg eller bleskift
 • efter sortering af urent vasketøj
 • efter behov

 Der er opslag ved alle håndvaske med vejledning i vask af hænder.

                                                 

Håndsæbe

Vi benytter fortrinsvis

 • flydende sæbe i engangsbeholder

 

Håndklæder mv.

Vi benytter

 • engangshåndklæder
 • engangsvaskeklude
 • engangspapirunderlag ved bleskift

 

Engangshandsker

Der anvendes engangshandsker ved bleskift og toilethjælp, hvor barnet har haft afføring. Vi benytter pudderfri engangshandsker.

Engangshandsker anbefales ved

 • rensning og berøring af sår
 • rengøring efter opkast
 • rengøring af potter

 Anvendelse af engangshandsker skal altid efterfølges af håndvask eller håndsprit.

  

Hånddesinfektion

Til hånddesinfektion af synligt rene hænder bruges 85 % sprit med glycerol.

Hånddesinfektion bruges ved

 • kontakt med evt. bakterier, hvor hænderne er tørre og en håndvask ikke er påkrævet f.eks. næsepudsning og tørre bleskift.
 • udflugter, hvor der ikke er mulighed for håndvask med vand og sæbe. Hænderne gøres rene med medbragte våde vaskeklude inden hånddesinfektion.

Der er ophængt albuebetjente hånddesinfektionsbeholdere på alle badeværelser og køkkener samt ved indgangsdørene. Der er flytbare beholdere til at tage med på legepladsen og lommebeholdere til at tage med på udflugter.

                                   

Håndcreme

Det anbefales at bruge håndcreme for at undgå revner og sprækker i huden, hvor der kan sætte sig bakterier.

 

Generel hygiejne

Næsepudsning

På alle stuer samt på legepladsen findes spande med låg til opbevaring af brugt næsepapir.

Pusleplads

Puslepladsen er et af de steder, hvor smittespredning hurtigt kan ske fra barn til barn, derfor bør følgende forholdsregler efterleves:

Puslepladsen skal være med vandtæt betræk og kunne tørres af.

Ved bleskift med afføring bruges

 • engangsunderlag
 • engangshandsker
 • engangsvaskeklude
 • engangshåndklæder

Puslepladsen afvaskes flere gange dagligt med desinficerende middel alt efter behov og underlag.

 

Potter

Potten rengøres efter brug med almindeligt rengøringsmiddel og engangsvaskeklud.

 

Sutter

Sutterne hænger på kroge, så de ikke kommer i kontakt med hinanden. Forældrene skal jævnligt efterse og udskifte barnets sut.

                                                                         

Legetøj

Rent og tørt legetøj giver ikke virus og bakterier mange muligheder for grobund.

Legetøjet vaskes grundigt af i forbindelse med sommerferien og efter behov.

Vi er ekstra opmærksomme på babylegetøjet.

Det anbefales, at nyt legetøj vaskes af inden brug.

 

Måltider

Børn og personale vasker hænder før madlavning og spisning.

Bordene vaskes af før og efter alle dagens måltider, fordi et rent og tørt bord ikke giver grobund for virus og bakterier.

Efter middagsmåltidet tørres gulvene over med en våd klud i vuggestuen og i børnehaven fejes gulvet.

 

Klude

Snavsede rengøringsklude, viskestykker og karklude kan i sig selv udgøre en smitterisiko, derfor skiftes alle klude hver dag og efter behov.

 

Opvaskebørster

Opvaskebørsten vaskes dagligt i opvaskemaskinen.

  

Udeliv

Udeophold kombineret med fysiske aktiviteter er sundt for børn bl.a., fordi det stimulerer børns motorik.

Udeluft er sundt for alle og indeholder færre smittekim end indeluft.

Vuggestuebørnene sover udenfor i krybber.

Alle børn i Børnehuset skal helst ud hver dag.

Børnehavebørnene er ude 1½-2 timer dagligt - i sommerhalvåret er alle børn ude en stor del af dagen.

                                            

Indeklima

Udluftning

Tilstrækkelig udluftning mindsker risikoen for indeklimaproblemer.

Behovet for luftfornyelse afhænger af lokalernes indretning, antallet af personer, der bruger lokalet, og de aktiviteter, der foregår i dem.

Børnehuset har et ventilationssystem, der sørger for at luften hele tiden udskiftes i alle rum på nær hos Kaninerne og i personaleafdelingen. Hos Kaninerne udluftes minimum 3 gange dagligt ved gennemtræk i 5 -10 minutter, når børnene ikke er i lokalet.

 

Luftfugtighed

Den relative luftfugtighed bør ligge i området 30-60 %. Om vinteren i den lave ende og om sommeren og efteråret i den høje ende af området.

På børnestuerne findes der hygrometre til måling af dette.

 

Temperatur

Rumtemperaturen bør ligge på omkring 20 grader.

På børnestuerne findes der termometre til måling af dette.

 

Renholdelse af gulve

Gangarealerne og stuegulvene vaskes hver dag i den daglige rengøring.

Gulvene fejes efter behov.

Der er en måtte/rist ved dørene ud til legepladsen.

Børnene bruger inde- og udefodtøj.

Forældrene i Børnehuset opfordres til at bruge overtrækssko, når det er dårligt vejr.

 

Allergi

Da vi ved, at flere og flere børn får astma, bronkitis og allergier, prøver vi så vidt muligt at begrænse allergifremkaldende faktorer i Børnehuset.

Parfume er sammen med tobaksrøg, kemikalier og bilforurening blandt de store syndere, der kan fremprovokere astma, allergi/duftallergi.

Personalet er opmærksomme på ikke at overdrive brugen af parfumerede dufte.

 

Vasketøj

Vasketøj vaskes ved min. 60 grader.

Vasketøj med afføring, blod og opkast vaskes ved 90 grader.

Der anvendes miljøvenligt vaskemiddel uden parfume og tilsætningsstoffer.

Der anvendes engangshandsker ved sortering af urent vasketøj.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk