Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kostpolitik

I Børnehuset er vi bevidste om, hvor stor betydning kosten har for børnenes velbefindende. Ligeledes prioriterer vi rammerne og det sociale aspekt omkring måltiderne højt. I Børnehuset har vi udarbejdet en gældende kostpolitik for vores institution. Kostpolitikken har nogle generelle overordnede mål samt en beskrivelse af, hvordan vi lever op til målene i dagligdagen.

1. Vi følger de overordnede retningslinier fra Levnedsmiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen angående kostens sammensætning og kvalitet.

2. Kosten skal tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og motoriske udvikling. Kostplanerne bør være synlige for forældrene. Fuldkostordninger bør administreres under vejledning af faglært personale.

Kostplanen i vuggestueafdelingen udarbejdes af vores køkkenleder Merete Stensbjerg.

Ved vuggestuegrupperne hænger månedens kostplan på opslagstavlen ved børnestuerne samt i køkkenet. Forældre, der ønsker det, kan tage en kopi med hjem.

Ved børnehavegrupperne hænger morgenmadsmenuen og opslag om maddage på tavlen ved børnestuerne.

3. Kosten skal dække børnenes energibehov i det tidsrum, de er i pasningsordningerne.

I vuggestueafdelingen tilbydes varm morgenmad skiftevis havregrød og øllebrød indtil kl. 7.15.

I børnehaveafdelingen tilbydes havregryn, cornflakes eller havrefras indtil kl. 8.

Klokken 8.30 tilbydes vuggestuebørnene rugbrød med smør, frugt samt vand, og i børnehaveafdelingen tilbydes børnene gulerødder/frugt.

Middagsmåltidet i vuggestuen spises ca. kl. 10.30.

Madpakkerne i børnehaven spises ca. kl. 11.00.

Eftermiddagsmåltidet spises ved 14-tiden.

Sidst på eftermiddagen tilbydes de sidste vuggestuebørn boller og børnehavebørnene tilbydes frugt, brød eller resten af deres madpakke - dog ikke om fredagen i børnehaveafdelingen.

Vuggestuebørnenes energibehov, i det tidsrum de er her, dækkes af den kost, de får i Børnehuset.

Det er forældrenes ansvar i børnehaveafdelingen at sørge for en varieret kost. Børnenes energibehov, i det tidsrum de er her, skal dækkes af den medbragte madpakke og eftermiddagsmåltid.

4. Kosten kan inspirere forældrene i anvendelse af årstidens danske råvarer.

Børnehusets forældre inspireres til gode eller nye kostvaner gennem Villavisen og madplanen

5. Special- og diætkost skal være lægelig begrundet. Helt specielle fødemidler eller diæter medbringes af forældrene.

For at tilgodese børn med specielle kostbehov søger personalet vejledning hos forældrene, sundhedsplejersken eller lægerne.

6. Der skal vises respekt for kulturelle og religiøse forskrifter.

I det daglige tilrettelægges maden, så der tages højde for, om der er børn, som f.eks. ikke må spise svinekød p.g.a. kulturelle eller religiøse forskrifter.

Det er forældrenes ansvar at gøre opmærksom på, om der skal tages højde for kulturelle eller religiøse forskrifter.

Skal barnet deltage i fødselsdag enten i Børnehuset eller i et andet barns hjem, er det forældrenes ansvar sammen med personalet at tage kontakt til den familie, der afholder fødselsdagen. Skal der kun serveres noget, barnet ikke må spise, må forældrene selv sørge for at sende noget med, som barnet må få.

Inviterer man til fødselsdag enten her i Børnehuset eller hjemme, er man velkommen til at spørge på stuen, om der er noget, der skal tages højde for.

7. Børnene bør, i det omfang det er rimeligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, inddrages i madlavning, borddækning og arbejdet før og efter måltidet.

Når vuggestuebørnene skal spise, skiftes de til at gå med i køkkenet efter rullevognen med service og mad. Barnet deler derefter kopper og tallerkener rundt.

Børnehavebørnene inddrages i madlavningen på stuernes maddage.

Børnene hjælper til daglig med klargøring af vogn og borddækning.

Børnehavebørnene gemmer det mad, de ikke har spist i køleskabet, så det eventuelt kan spises senere.

Børnene i hele huset hjælper til med at rydde op på stuen før og efter måltidet.

8. Maden serveres i sådanne omgivelser og på en sådan måde, at lysten til at spise fremmes mest muligt. Spisetidspunkterne kan være fleksible.

På børnestuerne er der ryddet op før måltiderne. Alle børnene sidder samlet ved hovedparten af måltiderne og der ligges vægt på det sociale omkring måltidet. Der er i alle børnehavegrupperne også mulighed for, at børnene spiser i små grupper.

I vuggestuegrupperne serveres maden i skåle til hvert bord, så børnene kan se, hvad de får og selv kan øse op. Der serveres vand og letmælk i små kander til den varme mad. Børn, der sover om formiddagen, får tilbudt mad, når det passer ind i deres rytme.

I børnehaven pakker børnene selv madpakken ud. Personalet hjælper, hvis børnene har behov for det. Børnene tilbydes minimælk og vand til madpakken.

Børnene bestemmer selv rækkefølgen, og hvor meget de vil spise. De hælder selv drikkevare op.

9. Institutionen bør diskutere måltidernes pædagogiske betydning, f.eks. bordskik, hygiejne og individuelle behov omkring måltiderne.

Børnene sidder ved bordet, mens der spises, indtil flere børn er færdige. Der snakkes roligt sammen. Der ligges vægt på almindelige normer og bordskik omkring måltiderne.

Hygiejnen tilgodeses ved, at bordene vaskes af før og efter, vi spiser, samt børn og voksne vasker hænder.

Vuggestuebørnene får hagesmæk på efter behov.

I vuggestuen tørres gulvene over efter middagsmåltidet.

De individuelle behov tilgodeses f.eks. ved, at personalet ikke vækker børnene, for at de skal spise. Personalet respekterer barnets eget behov i forhold til måltidet.

Det er pædagogens ansvar overfor barnet, forældrene og det øvrige personale ved særlige hensyn, at det aftalte udføres i praksis.

10. Institutionen bør være bevidst om sundhedsaspektet i valg af fødemidler.

Alle børnene får vand og mælk at drikke til måltiderne.

Ved festlige lejligheder, udflugter og forældrekaffe får børnene juice eller saft.

Hele dagen har børnehavebørnene mulighed for at drikke vand både ude og inde. Hvert barn har et krus dertil.

11. Kostpolitikken bør indgå i virksomhedsplanen, hvor en sådan findes.

Kostpolitikken er en del af Børnehusets velkomstfolder, der uddeles til alle nye familier før start i Børnehuset.

12. Fødselsdage i Børnehuset.

Børnenes fødselsdage fejres med flag, sang og gave.

Børnene må medbringe "et eller andet" til at dele ud til stuens børn og voksne denne dag. Her skal mængden af sødt begrænses. Snak med personalet om mængden.

Fødselsdagen slutter "ved bordet", det vil sige, at der ikke gemmes noget til senere eller til at sende med børnene hjem.

Når børnene flytter stue eller rejser fra Børnehuset, vil de fleste også gerne markere dagen. Hvis der er flere børn, der rejser samme dag, kan personalet opfordre forældrene til at gå sammen om at tage noget med.

Vil man som forældre, ud over fødselsdag og afsked, sende noget med sit barn til uddeling, skal det fortrinsvis være frugt eller grovboller.                   

Som børnenes fødselsdage fejres personalets fødselsdage også i Børnehuset. Efter middagsmåltidet og fødselsdagssang deles der rundt til børnene på stuen.

Ved forældrearrangementer så som forårskaffe, sommerkaffe, Børnehusets fødselsdag, bedsteforældrekaffe og adventshygge bydes der på hjemmebagt kage, is, slush ice, vafler eller æbleskiver.

Jul, påske og Børnehusets fødselsdag fejres med frokost / festmiddag og måske is til dessert.

Karneval, fastelavn, heldags-udflugter og aktiviteter omkring bålet kan indeholde "lidt sødt".

13. Personalet skal i dagligdagen. 

  • Begrænse mængden af "sødt" i den daglige planlægning.

  • Sende eventuelle rester med fødselsdagsbarnet hjem. Så det kun bliver en gang sødt.

  • Se på hvad vi kan give, der er sundt i stedet for sødt.

  • Gennemgå punkt 13 fra kostpolitikken ved velkomstsnak i børnehaveafdelingen.

  • Gennemgå madplanens opbygning ved velkomstsnak i vuggestueafdelingen.

  • Leve op til og respektere Børnehusets kostpolitik.

 

 

 Revideret januar 2015


 

 

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk