Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehusets historie

Ikast Kommune købte i 1961 villaen, Villavej 16, for at bygge vuggestue og børnehave på stedet. Der blev midlertidig etableret børnehave til 20 børn i villaen med legeplads ud mod Villavej.

I 1965 blev arkitektfirmaet Friis og Molkte, Århus, sat på opgaven med at tegne vuggestue og børnehave.

Der var officiel indvielse af begge institutioner den 5. oktober 1966. Vuggestuen, som var den første i Ikast, havde dog været i brug fra den 1. maj 1966.

Den "midlertidige" børnehave flyttede fra Villavej til Kirkegade i maj 1989 og er senere flyttet til Svaneparken.

Den 1. februar 1990 ønskede vuggestuens daværende leder at gå på pension. Som følge heraf og af en politisk beslutning blev de to institutioner lagt sammen til en 0 - 6 års institution.

Sammenlægningen fandt sted den 1. august 1990 med navnet Børnehuset, 102 børn og med børnehavens daværende leder gennem flere år som fælles leder.

I forbindelse med pasningsgarantiens indførelse i 1996 skete der en omrokering af børn og voksne i Børnehuset. Kaningruppen for de ældste børnehavebørn blev etableret, en vuggestuegruppe blev nedlagt, og personalefaciliteterne blev flyttet til 1. salen.

Denne omrokering fungerede til august 2001, hvor vuggestuegruppen blev etableret igen under navnet Spillopperne og Raketstuen med børnehavebørn blev nedlagt.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk