Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygdom og ulykker

Kommer barnet ikke en dag på grund af sygdom eller af andre årsager, vil vi gerne have besked så tidligt som muligt og gerne inden kl. 9 på selve dagen. 
Syge og smittebærende børn må ikke modtages i institutionen, og vi vil gerne have besked om sygdommens art, så de øvrige forældre kan orienteres.

Du skal melde dit barns fravær på MinInstitution.

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution/dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen/dagplejen, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

 

Kommer dit barn til skade, imens det er i Børnehuset, vurderer vi, om barnet skal tilses af en læge. Er det tilfældet, kontakter vi forældrene, så de selv kan tage til læge med barnet. Kan vi ikke få fat i nogen af forældrene, tager vi til læge med barnet.
Husk det er vigtigt, at vi har telefonnumre, så vi kan få fat i jer.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk