Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehaveplads

Tilbud om børnehaveplads sker automatisk den måned barnet bliver 2,9 år. Børn, der går i Børnehusets vuggestue, har første ret til vores børnehavepladser i forhold til andre børn. Hvis barnet skal fortsætte i vores børnehave, er det os, der sammen med forældrene planlægger overflytningen.
Barnet skal altid være skrevet på venteliste til børnehave - også selv om barnet går i vuggestuen og skal fortsætte i Børnehusets børnehave. Ønskes en anden børnehave skal barnet være skrevet på venteliste til pågældende institution.

Børnehuset, Villavej
Villavej 16  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 90  -  bornehusetvillavej@ikast-brande.dk